Dişleri tanımlarken ve bir dişin belirli bölgelerine atıfta bulunurken, adlandırılmış yüzeyleri ve bulunduğu yere göre belirlenen yönleri kullanmak gereklidir. Dişler ayrıca sayı / harf tanımlarına sahiptir. Birkaç tip tanımlama / tanımlama sistemi vardır, ancak en yaygın olanı, kalıcı dişlemenin maksiller sağ üçüncü molar ile başlayarak 1-32 arasında numaralandırıldığı Evrensel Sistemdir.

 • Distal – Yüzün orta çizgisinden uzak olan yüzey.
 • Yüz – Yanaklara veya dudaklara bakan yüzey. Terimleri de kullanabilirsiniz:
  • Labial – Dudaklara doğru yüzey.
  • Bukkal – yanaklara doğru yüzey.
 • İnsizyonel – Bir ön dişin ısırma kenarı.
 • Lingual – Dile bakan yüzey.
 • Mesial – Yüzün orta çizgisine en yakın olan yüzey.
 • Oklüzal – Arka dişlerin çiğneme yüzeyi.
 • Proksimal – Birbirine bitişik olan diş yüzeyleri (örn. Lateral kesici ve köpek katranının uzaklığı).
dislerin-yuzeyi

1 thought on “Dişlerin Yüzeyi

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.