İmplant sürecine genel bakış

İmplant tedavisi normalde üç ila dokuz aylık bir süre boyunca meydana gelen birkaç aşamayı içerir. Çeşitli implant tedavisi yöntemleri olmasına rağmen, tipik bir süreç genellikle şunları içerir:

 • Değerlendirme ve tedavi planlaması:
 •   
  İlk görüşmede, tüm olası alternatiflerin tam olarak tartışılmasının ardından, diş hekimi implant tedavisi sağlamanın fizibilitesini değerlendirecektir. X-ışınları alınacak ve dişlerin modelleri hazırlanacaktır. Ardından tedavi dizisini ve ilgili maliyetleri detaylandırarak yazılı bir tedavi planı oluşturulacaktır.
 • İmplant yerleşimi:
  İmplant yerleştirilmesi, diş cerrahisinde steril koşullar altında gerçekleştirilebilecek nispeten basit küçük bir cerrahi prosedürdür. Tedavi gerekirse lokal anestezi altında sedasyon ile gerçekleştirilir. Değerlendirme sırasında, altta yatan kemik eksik olarak görülürse, kemik rejenerasyonu için bir dizi seçenek mevcuttur. Kemik rejenerasyonu, gerekliliklere bağlı olarak implant yerleştirme öncesinde veya aynı zamanda gerçekleştirilir.
 • Entegrasyon süresi:
  İmplantlar hastanın kemiği ile birleşmek için altı haftadan altı aya kadar sürebilir. Bu entegrasyon döneminde geçici takma dişler veya köprü çalışmaları uygun şekilde takılabilir. Bazı durumlarda, “anında yükleme” olarak bilinen bir sürece entegre olurken, geçici dişler implantlara sabitlenebilir.
 • Restoratif faz:
  Bir kez entegre edildiğinde, implantlar, tek bir taç, küçük veya büyük köprü veya çıkarılabilir bir fazlalıktan oluşan çeşitli yeni diş seçenekleri (kesin restorasyonlar) ile işlevsel hale getirilebilir. Diş cerrahı ile yakın çalışan bir diş teknisyeni bu kesin restorasyonları inşa eder.
 • Bakım:
  İmplant tedavisinin tamamlanmasını takiben, hasta diş hekimlerinin talimat verdiği şekilde yeni dişleri (restorasyonları) düzenli olarak ve iyice temizlemelidir. Bir diş hijyeni uzmanı, restorasyonların ve doğal dişlerin bakımı ve bakımı konusunda da tavsiyede bulunabilir. Diş hekiminize düzenli ziyaretler önemlidir, böylece yumuşak dokunun sağlığı, kemik seviyeleri ve restorasyonun bütünlüğü gözden geçirilebilir.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.